preskoči na sadržaj

Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb

NASTAVA NA DALJINU - matematika za 5. razred

Dragi učenici,

u želji da vam materijale koje postavljam u našoj virtualnoj učinici u aplikaciji Yammer učinim što dostupnijima, odlučila sam ih redovno dodavati i ovdje. Nadam se da će vam bar jedna opcija uvijek biti dostupna. 

Čuvajte svoje zdravlje, gradite svoje znanje i razvijajte ljubav prema matematici, jer, kako reče Gauss, ipak je ona kraljica znanosti!

Ružica Lukić, vaša učiteljica matematike

 
 dan, datum  nastavna tema
   
 petak, 20. ožujka 2020.
 četvrtak, 19. ožujka 2020.
 Vrste trokuta - 2. dio
 srijeda, 18. ožujka 2020.  Vrste trokuta - 1.dio
 utorak, 17. ožujka 2020.  Trokut
 ponedjeljak, 16. ožujka 2020.  Kutovi uz presječnicu paralelnih pravaca

 


5. razred - matematika
Raspored  dopunske  i  dodatne  nastave  matematike
  Dodatna nastava matematike za 5. razred
ponedjeljak
12:20 - 13:05
  Dopunska nastava matematike za 5. razred
utorak
13:10 - 13:55

 

 

PRIRODNI BROJEVI

Provjerite točnost svojih rješenja zadataka iz udžbenika sa stranica 154. i 155.

Rješenje 15. zadatka:
Pravokutnik ima površinu  P = 1564 m2
Traži se opseg koji računamo po formuli   o = 2a + 2b
Poznata je duljina jedne stranice, npr.  a = 46 cm,  pa za opseg trebamo iz površine izračunati i duljinu druge stranice b.
P = a b
1564 = 46 ∙ b
b = 1564 46 = 34 cm
Sada možemo izračunati opseg:
o = 2a + 2b  
o = 2 46 + 2 34
o = 92 + 68
o = 160 cm​
 
Rješenje 18. zadatka:
a)
2 + 2 : 2 – 2 + 2 ∙ 2 – 2
           = 2 + 1– 2 + 4 – 2 
           = 3 – 2 + 4 – 2
           = 1 + 4 – 2
           = 5 – 2 = 3
​b)
37 + 5  ( 9 –  4 ) + 28 :​ ( 7 – 3)
           = 37 + 5  5 + 28 :​ 4
           = 37 + 25 + 7 =  69
​c)
[ ( 5 – 5 ) : 5 + 5 ] 5 – 5 :​ ( 5 :​ 5) + 0 :​ 5 
           = [ 0 : 5 + 5 ] 5 – 5 :​ 1 + 0
           = [ 0 + 5 ] 5 – 5 + 0 
           = 5 5 – 5  + 0 
           = 25 – 5 + 0 = 20
​d)
17  12 + [ (56 : 8 + 2 ) – 13 :​ 13] :​ 1 
           = 204 + [ (7 + 2 ) – 1] :​ 1 
           = 204 + [ 9 – 1] :​ 1
           = 204 + 8 :​ 1 
           = 204 + 8 = 212
 
Rješenje 19. zadatka:
Ivan ima 135 eura
Branimir ima 135 : 3 = 45 eura
Krešimir ima 135 : 5 = 27 eura
Zvonimir ima 2 ∙ 45 = 90 eura
Zajedno imaju  135 + 45 + 27 + 90 = 297 eura.
 
Rješenje 20. zadatka:
Da bi dobili prosječan dnevni izdatak potrebno je zbrojiti sve izdatke u rujnu, a potom taj iznos podjeliti na 30, jer rujan ima 30 dana.
( 4630 + 1150 + 270 + 400 ) : 30 = 6450 30 = 215
Prosječan dnevni izdatak obitelji Babić iznosi 215 kn.
 
Rješenje 21. zadatka:
Marko ima 588 sličica.
Petar ima 588 : 3 = 196 sličica.
Ivana ima 196 : 7 = 28 sličica.
Zajedno imaju  588 + 196 + 28 = 812 sličice.
 
Rješenje 22. zadatka:
Dnevni utržak do 3692 kn je zbroj svih iznosa zarađenih na prodaji taj dan.
Potrebno je od iznosa dnevnog utrška oduzeti sve poznate iznose da bi dobili iznos zarađen na jabukama, a potom to podijeliti na 4 da bi dobili količinu prodanih jabuka.
[ 3692 – ( 124  6 + 356  5 + 237 ∙ 4 ) ] : 4
        = [ 3692 – ( 744 + 1780 + 948 ) ] :​ 4
        = [ 3692 – 3472 ] :​ 4 = 220 :​ 4 = 55
Prodano je 55 kg jabuka.
 
Rješenje 23. zadatka:
pod učionice je pravokutnik, otvor za vrata = 10 dm
a = 12 m
b = 8 m
a) duljina rubnih letvica zajedno sa otvorom vrata je opseg pravokutnika
     o = 2a + 2b = 2 ∙ 12 + 2 ∙ 8 = 24 + 16 = 40 m
     duljina rubnih letvica = opseg – otvor vrata = 40 m – 10 dm = 40 m – 1 m = 39 m
    Trebaju kupiti 39 m rubnih letvica.
b) P = a ∙ b = 12 ∙ 8 = 96 m2
c) za 4 m2 potrebno 2 kg laka
    Da bi dobili količinu laka površinu treba podijeliti na 4 i pomnožiti sa 2.
    96 : 4 ∙ 2 = 24 ∙ 2 = 48 kg
    Potrebno je 48 kg laka za parkete.
 
 
 
PRIRODNI BROJEVI - ZADATCI ZA PONAVLJANJE:

 

 


CMS za škole logo
Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb / Palinovečka 42, HR-10000 Zagreb / os-astepinca-zg.skole.hr / ured@os-astepinca-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju