2019-09-27 19:14:34

RSC Jarun - program iskustvenog učenja “Outward Bound“

Edukativne sportske aktivnosti za učenike, koje smo proveli u prirodi na RSC Jarunu, bile su pravi izazov za sedmi c.  S ciljem poticanja komunikacije, timskog rada, tolerancije, poštivanja, preuzimanja inicijative i vođenja trebalo je riješiti postavljene zadatke. Volonteri u programu iskustvenog učenja "Outward Bound" iz Poljske, Slovačke i Hrvatske su nas u tome poučili.


Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb