2022-03-14 09:46:32

Školska natjecanja 2022.

I ove su godine mnogi učenici naše Škole sudjelovali na školskim natjecanjima iz svih predmeta. U nastavku se nalazi popis predmeta i učenika koji su se plasirali na županijsku razinu natjecanja. Od srca čestitamo učenicima i mentorima te im želimo puno uspjeha na daljnjim natjecanjima! 

Hrvatski jezik:

Marta Novak, 7.b

Lea Ćevid, 8.d

Emanuela Raguž, 8.d

Mara Kožul, 8.c

                              

Engleski jezik:

Marta Bačlija, 8.a

Leta Kruhak, 8.a

Domagoj Zorić, 8.a

Nika Klarić, 8.b

Filip Spajić, 8.c

Eva Teković, 8.d

Tonka Žderić, 8.d

 

Njemački jezik:

Ivan Marijanić, 8.d

 

Matematika:

Magdalena Dropulić, 5.a

Katarina Dropulić, 5.a

Davor Jelavić, 6.e

Adrian Požega, 6.a

Teo Sladetić, 6.d

Bartol Radaković, 6.d

Ivan Kolbabek, 6.d

Fran Pilipović, 7.c

Roko Baričević, 7.b

Roko Crvelin, 7.b

Nicolas Mlakar, 7.d

 

Geografija:

Katarina Dropulić, 5.a

Magdalena Dropulić, 5. a

Lea Martinović, 6.d

Adrian Požega, 6.a

Fran Sremić, 6.a

Borna Mutak, 6.b

 

Povijest:

Hana Guljaš, 7.c

Ema Pavešić, 7.c

Bruno Miletić, 7.d

 

Fizika:

Fran Pilipović, 7.c

Dorja Salopek, 8.a

 

Biologija:

Vito Đomlija, 7.d

Jakov Ložnjak, 7.d

Kristijan Kopić, 7.a

Roko Baričević, 7.b

Marta Bačlija, 8.a

Dorja Salopek, 8.a

Lana Mamuzić, 8.c

Nikola Meaški, 8.c

Luka Kovač, 8.f

 

Tehnička kultura:

Jana Jurković, 6.a

 

Informatika:

Lea Rabljenović, 5.d u kategoriji LOGO

Dennis Bule, 6.c u kategoriji Digitalne kompetencije

Fran Žarko, 8.c u kategoriji Razvoj softvera

Nikola Meaški, 8.c u kategoriji Razvoj softvera

 

Katolički vjeronauk - Vjeronaučna olimpijada:

Lana Mamuzić, 8.c

Mara Kozul, 8.c

Petra Vicković, 8.b

Emanuela Raguž, 8.d

 

 

 


Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb