2014-06-03 16:31:19

UPISI U PRVI RAZRED 2014./2015.

UPISI U PRVI RAZRED 2014./2015.

OŠ ALOJZIJA STEPINCA

 

ČETVRTAK 12.6. 2014.

8:00-10:00, 16:00-18:30

PETAK 13.6. 2014.

16:00-18:30

SUBOTA 14.6. 2014.

9:00-12:00

 

Donijeti OIB djeteta

Ispunjava se upisnica, ugovor o produženom boravku i odabir izbornog predmeta vjeronauka.

Roditelji koji su zainteresirani za upis djeteta u PRODUŽENI BORAVAK trebaju donijeti dodatno i sljedeće dokumente:  

potvrdu poslodavca o zaposlenju za oba roditelja - za  djecu obaju zaposlenih roditelja  potvrda o prebivalištu djeteta, MUP  potvrdu o zaposlenju i potvrdu CZSS-a – za djecu  zaposlenoga samohranog roditelja koji koristi pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi potvrdu nadležnog Ministarstva i potvrdu o zaposlenju za drugog roditelja - za djecu invalida Domovinskog rata ako je drugi roditelj zaposlen liječničku dokumentaciju  -  za djecu s teškoćama u razvoju potvrdu nadležnog CZSS-a – za  djecu bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja potvrdu nadležnog CZSS-a – za  djecu koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima potvrdu o dječjem doplatku za tekuću godinu – za djecu koja primaju dječji doplatak.

Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih prostornih uvjeta ne može povećati broj odgojno- obrazovnih skupina, prioritet pri uključivanju u produženi boravak škola utvrđuje na osnovi navedenih kriterija (točke od 1. do 7.)  koji su određeni Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba u 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/12). Citirani dokument nalazi se u privitku.

Prioritet pri uključivanju u produženi boravak imaju:

- djeca obaju zaposlenih roditelja ili zaposlenoga samohranog roditelja koja koriste pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi;

- djeca invalida Domovinskog rata ako je drugi roditelj zaposlen;

- djeca s teškoćama u razvoju;

- djeca bez roditelja ili zanemarenoga roditeljskog staranja;

- djeca koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima;

- djeca koja primaju dječji doplatak


Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb