2014-12-23 13:52:10

Raspored aktivnosti tijekom zimskog odmora učenika

Tijekom zimskog odmora učenika u školi je organiziran niz aktivnosti za učenike.

Raspored aktivnosti je u dokumentu u privitku.


Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb