preskoči na sadržaj

Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb

RAZREDNI ODJELI PREDMETNE NASTAVE
   
 RAZREDNI
 ODJEL
 RAZREDNICA  RAZREDNO VIJEĆE
 5.a
 Suzana
 Galić
Hrvatski jezik - Tanja Putnik
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Suzana Galić
Matematika - Ružica Lukić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Nina Radnić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 5.b
 Tanja
 Putnik
Hrvatski jezik - Tanja Putnik
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Suzana Galić
Matematika - Ružica Lukić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Nina Radnić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 5.c
 Ružica
 Lukić
Hrvatski jezik - Ana Župan
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Suzana Galić
Matematika - Ružica Lukić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Nina Radnić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 5.d
 Ana
 Župan
Hrvatski jezik - Ana Župan
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Ines Gazibara Jelavić
Matematika - Ružica Lukić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Anja Benjak
Katolički vjeronauk - Nina Radnić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 5.f/6.f
 Lana
 Protega Golub

 

Hrvatski jezik - Tanja Putnik
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Lana Protega Golub
Matematika - Ivana Džalto
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Luka Modrić
Geografija - Luka Modrić
Tehnička kultura - Nenad Šašić/ Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Anja Benjak
Katolički vjeronauk - Nina Radnić
Informatika - Jasmina Pletikosa/ Marija Cvitanović
 
 6.a
 Kristina 
 Bačić
Hrvatski jezik - Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Mateja Golub
Matematika - Kristina Bačić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Luka Modrić
Geografija - Luka Modrić
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Anja Benjak
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Karmela Jokić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 6.b  Mateja
 Golub
Hrvatski jezik - Monika Crvelin / Andrijana Milak
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Mateja Golub
Matematika - Kristina Bačić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Luka Modrić
Geografija - Luka Modrić
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Anja Benjak
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Karmela Jokić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 6.c
 Anja
 Benjak
Hrvatski jezik - Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Mateja Golub
Matematika - Kristina Bačić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Luka Modrić
Geografija - Luka Modrić
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Anja Benjak
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Karmela Jokić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
  
 6.d  Luka
 Modrić
Hrvatski jezik - Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Mateja Golub
Matematika - Kristina Bačić
Priroda - Daniela Bilić Subašić / Marija Čuček
Povijest - Luka Modrić
Geografija - Luka Modrić
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Anja Benjak
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Karmela Jokić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 7.a  Radmila
 Čirko
Hrvatski jezik - Ana Župan
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Ines Gazibara Jelavić
Matematika - Ivana Džalto
Biologija - Livia Markulin
Kemija - Livia Markulin
Fizika - Marta Ravnjak / Dunja Sjeverac
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrerstak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 7.b  Melita
 Hladnik
Hrvatski jezik - Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Ines Gazibara Jelavić
Matematika - Vesna Seuček
Biologija - Livia Markulin
Kemija - Livia Markulin
Fizika - Marta Ravnjak / Dunja Sjeverac
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
   
 7.c
 Željkica
 Milić Pešec
Hrvatski jezik - Ana Župan
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Ines Gazibara Jelavić
Matematika - Vesna Seuček
Biologija - Livia Markulin
Kemija - Livia Markulin
Fizika - Marta Ravnjak / Dunja Sjeverac
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec 
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Jasmina Pletikosa / Marija Cvitanović
 
 8.a
 Darka
 Bebić Štimac
Hrvatski jezik - Monika Crvelin
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Doris Korade
Matematika - Vesna Seuček
Biologija - Daniela BIlić Subašić/ Marija Čuček
Kemija - Livia Markulin
Fizika - Marta Ravnjak / Dunja Sjeverac
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Nenad Šašić / Denis Hrestak
  
 8.b  Monika
 Crvelin
Hrvatski jezik - Monika Crvelin
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Doris Korade
Matematika - Vesna Seuček
Biologija - Daniela BIlić Subašić / Marija Čuček
Kemija - Livia Markulin
Fizika - Marta Ravnjak / Dunja Sjeverac
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k.  - Željkica Milić Pešec 
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Nenad Šašić / Denis Hrestak
  
 8.c  Livia 
 Markulin
Hrvatski jezik - Monika Crvelin / Andrijana Milak
Likovna kultura - Andrea Jurković
Glazbena kultura - Tatjana Blaž
Engleski jezik - Doris Korade
Matematika - Vesna Seuček
Biologija - Livia Markulin
Kemija - Livia Markulin
Fizika - Marta Ravnjak / Dunja Sjeverac
Povijest - Melita Hladnik
Geografija - Radmila Čirko
Tehnička kultura - Nenad Šašić / Denis Hrestak
Tjelesna i zdravstvena k. - Željkica Milić Pešec
Katolički vjeronauk - Dragica Lovrić
Njemački jezik - Kristina Pilić Ivkošić
Informatika - Nenad Šašić / Denis Hrestak
  

 

 

INFORMACIJE ZA RODITELJE 2019./2020.
 
predmetna nastava
PREDMETNO
PODRUČJE
     
P R E Z I M E    I    I M E
učitelja / učiteljice
   

DAN

VRIJEME

HRVATSKI
JEZIK

Lukinac Petrinec, Karmen

UTORAK

9:40 – 10:25

Crvelin, Monika

UTORAK

9:40 – 10:25

Putnik, Tanja

UTORAK

8:50 – 9:35

Župan, Ana

ČETVRTAK

8.00 - 8:45

Milak, Andrijana

PONEDJELJAK

9:40 – 10:25

ENGLESKI
JEZIK

Korade, Doris

PONEDJELJAK

11:30 – 12:15

Galić, Suzana

PONEDJELJAK

8:50 – 9:35

Gazibara Jelavić, Ines

SRIJEDA

12:20 - 13:05

Golub, Mateja

ČETVRTAK

8:50 – 9:35

Protega Golub, Lana

PONEDJELJAK

10:40 – 11:25

LIKOVNA K.

Jurković, Andrea

PONEDJELJAK

13:10 – 13:55

GLAZBENA K.

Blaž, Tatjana

PETAK

10:40 – 11:25

MATEMATIKA

Džalto, Ivana

PETAK

9:40 – 10:25

Lukić, Ružica

UTORAK

10:40 – 11:25

Seuček, Vesna

ČETVRTAK

9:40 – 10:25

Bačić, Kristina

PONEDJELJAK

9:40 – 10:25

PRIRODA,
BIOLOGIJA,
KEMIJA

Čuček, Marija

ČETVRTAK

10:40 – 11:25

Markulin, Livia

UTORAK

8:50 – 9:35

FIZIKA

Sjeverac, Dunja

PONEDJELJAK

9:40 – 10:25

POVIJEST
I
GEOGRAFIJA

Hladnik, Melita

UTORAK

8:50 – 9:35

Modrić, Luka

SRIJEDA

10:40 – 11:25

Čirko, Radmila

ČETVRTAK

8:50 – 9:35

TJELESNA I
ZDRAV. K.

Milić Pešec, Željkica

PONEDJELJAK

9:40 – 10:25

Benjak, Anja

PONEDJELJAK

8:50 – 9:35

INFORMATIKA
I
TEHNIČKA K.

Cvitanović, Marija

UTORAK

11:30 – 12:15

Hrestak, Denis

UTORAK

13:05 – 13:50

KATOLIČKI VJERONAUK

Lovrić, Dragica

SRIJEDA

11:30 – 12:15

Radnić, Nina

ČETVRTAK

12:30 – 13:05

NJEMAČKI
JEZIK

Pilić Ivkošić, Kristina

PONEDJELJAK

17:20 – 18:05

Jokić, Karmela

SRIJEDA

16:30 – 17:15

 
 
 
 
INFORMACIJE ZA RODITELJE 2019./2020.
   
R A Z R E D N I C I
 
razredni
odjel
P R E Z I M E    I    I M E
razrednika / razrednice
DAN
VRIJEME
5.a Galić, Suzana
PONEDJELJAK
ČETVRTAK
8:50 – 9:35
17:30 – 18:15
5.b Putnik, Tanja UTORAK
8:50 – 9:35
17:00 – 17:45
5.c Lukić, Ružica UTORAK
10:40 – 11:25
17:00 – 17:45
5.d Župan, Ana
ČETVRTAK
PONEDJELJAK
8.00 - 8:45
17:30 – 18:15
5.f/6.f Protega Golub, Lana
PONEDJELJAK
SRIJEDA
10:40 – 11:25
17:00 – 17:45
6.a Bačić, Kristina
PONEDJELJAK
UTORAK
9:40 – 10:25
18:30 – 19:15
6.b Golub, Mateja
ČETVRTAK
PONEDJELJAK
8:50 – 9:35
18:00 - 18:45
6.c Benjak, Anja
PONEDJELJAK
ČETVRTAK
8:50 – 9:35
19:00 – 19:45
6.d Modrić, Luka SRIJEDA
10:40 – 11:25
18:10 – 18:55
7.a Čirko, Radmila ČETVRTAK
8:50 – 9:35
17:00 – 18:00
7.b Hladnik, Melita UTORAK
8:50 – 9:35
17:30 – 18:15
7.c Milić Pešec, Željkica
PONEDJELJAK
9:40 – 10:25
17:40 – 18:30
8.a Korade, Doris
PONEDJELJAK
UTORAK
11:30 – 12:15
18:00 – 18:45
8.b Crvelin, Monika  UTORAK
9:40 – 10:25
18:00 - 18:45 
8.c Markulin, Livia UTORAK
8:50 – 9:35
17:30 – 18:15

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb / Palinovečka 42, HR-10000 Zagreb / os-astepinca-zg.skole.hr / ured@os-astepinca-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju