preskoči na sadržaj

Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb

RAZREDNI ODJELI PREDMETNE NASTAVE 2021./2022.

   

 RAZREDNI
 ODJEL
 RAZREDNIK
 RAZREDNO VIJEĆE
 5.a
 Radmila
 Čirko
Hrvatski jezik – Ana Župan
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Karla Špiranec
Matematika – Maja Očko Šunjić
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 5.b
 Karla
 Špiranec
Hrvatski jezik – Ana Župan
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Karla Špiranec
Matematika – Maja Očko Šunjić
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 5.c
 Melita
 Hladnik
Hrvatski jezik – Ivana Rimac
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Karla Špiranec
Matematika – Maja Očko Šunjić
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 5.d
 Maja
 Očko Šunjić
Hrvatski jezik – Ivana Rimac
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Filipa Kljajić
Matematika – Maja Očko Šunjić
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Luka Modrić
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 6.a
 Vesna
 Seuček
Hrvatski jezik – Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Doris Korade
Matematika – Vesna Seuček
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Svjetlana Keleminec
Njemački jezik – Karmela Jokić
 
 6.b
 Hana
 Kostadinović
Hrvatski jezik – Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Doris Korade
Matematika – Vesna Seuček
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Svjetlana Keleminec
Njemački jezik – Karmela Jokić
 
 6.c
 Andrijana
 Milak
Hrvatski jezik – Andrijana Milak
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Doris Korade
Matematika – Ivana Džalto
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Matija Kuštek
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Svjetlana Keleminec
Njemački jezik – Karmela Jokić
 

 6.d

 Doris
 Korade
Hrvatski jezik – Monika Crvelin
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Doris Korade
Matematika – Vesna Seuček
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Matija Kuštek
Geografija – Matija Kuštek
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena k. – Anja Benjak
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Svjetlana Keleminec
Njemački jezik – Karmela Jokić
 

 6.e

 Monika
 Crvelin
Hrvatski jezik – Monika Crvelin
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Doris Korade
Matematika – Vesna Seuček
Priroda – Hana Kostadinović
Povijest – Matija Kuštek
Geografija – Matija Kuštek
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Svjetlana Keleminec
Njemački jezik – Karmela Jokić
 7.a
 Bruno
 Volarić
 (zamjena za
 Suzanu
 Galić Karniž)
 
Hrvatski jezik – Ivana Rimac
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Bruno Volarić
Matematika – Ružica Lukić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Zrinka Šipušić
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 7.b
 Ivana
 Rimac
 (zamjena za
 Tanju
 Putnik)
Hrvatski jezik – Ivana Rimac
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Bruno Volarić
Matematika – Ružica Lukić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Zrinka Šipušić
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 7.c 
 Ružica
 Lukić
Hrvatski jezik – Ana Župan
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Bruno Volarić
Matematika – Ružica Lukić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Zrinka Šipušić
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 7.d
 Ana
 Župan
Hrvatski jezik – Ana Župan
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Bruno Volarić
Matematika – Ružica Lukić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Zrinka Šipušić
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Melita Hladnik
Geografija – Radmila Čirko
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Željkica Milić Pešec
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Nina Radnić
Njemački jezik – Kristina Pilić Ivkošić
 
 8.a
 Kristina
 Bačić
Hrvatski jezik – Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Filipa Kljajić
Matematika – Kristina Bačić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Hana Kostadinović
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Luka Modrić
Geografija – Luka Modrić
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Karmela Jokić
 
 8.b
 Filipa
 Kljajić
 (zamjena za
 Mateju
 Golub)
Hrvatski jezik – Monika Crvelin
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Filipa Kljajić
Matematika – Kristina Bačić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Hana Kostadinović
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Luka Modrić
Geografija – Luka Modrić
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Karmela Jokić
 
 8.c
 Anja
 Benjak
Hrvatski jezik – Karmen Lukinac Petrinec
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Filipa Kljajić
Matematika – Kristina Bačić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Hana Kostadinović
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Luka Modrić
Geografija – Luka Modrić
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Karmela Jokić
 
 8.d
 Luka
 Modrić
Hrvatski jezik – Monika Crvelin
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Filipa Kljajić
Matematika – Kristina Bačić
Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Hana Kostadinović
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Luka Modrić
Geografija – Luka Modrić
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Ivona Krišto
Katolički vjeronauk – Dragica Lovrić
Njemački jezik – Karmela Jokić
 
6.7.8.f
 Lana
 Protega Golub
Hrvatski jezik – Andrijana Milak
Likovna kultura – Andrea Jurković
Glazbena kultura – Tatjana Blaž
Engleski jezik – Lana Protega Golub
Matematika – Ivana Džalto
Priroda/Biologija – Daniela Bilić Subašić
Kemija – Zrinka Šipušić
Fizika – Marta Ravnjak
Povijest – Luka Modrić
Geografija – Matija Kuštek
Tehnička kultura – Ivona Palić
Tjelesna i zdravstvena kultura – Anja Benjak
Informatika – Jasmina Pletikosa
Katolički vjeronauk – Nina Radnić
Njemčki jezik – Karmela Jokić

 


CMS za škole logo
Osnovna škola Alojzija Stepinca Zagreb / Palinovečka 42, HR-10000 Zagreb / os-astepinca-zg.skole.hr / ured@os-astepinca-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju